Ankara 12/28 °C
İstanbul 20/24 °C
İzmir 18/34 °C
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Sağlık Bakanlığı memur alımı
Sağlık Bakanlığı kurumlar arası nakille, 50 Uzman (T.U.T.G.), 50 Tabip, 20 Ebe, 100 Hemşire, 65 Sağlık Memuru, 35 Sağlık Teknikeri, 20 Fizyoterapist, 50 Eczacı,
31 Ocak 2008 Perşembe 01:03
10 Diyetisyen, 20 Diş Tabibi, 20 Psikolog, 5 Sosyal Çalışmacı, 5 Çocuk Gelişimcisi, 50 Şoför, 35 Memur ve 40 Gassal alacaktır

Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin değişik 2 nci ve 17 nci maddeleri ile 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi çerçevesinde yapılacak olan 2008 yılı Şubat ayı Kurumlararası Naklen Atama Kurası için 50 Uzman (T.U.T.G.),50 Tabip, 20 Ebe, 100 Hemşire, 65 Sağlık Memuru, 35 Sağlık Teknikeri, 20 Fizyoterapist, 50 Eczacı, 10 Diyetisyen, 20 Diş Tabibi, 20 Psikolog, 5 Sosyal Çalışmacı, 5 Çocuk Gelişimcisi, 50 Şoför, 35 Memur ve 40 Gassal (Açılan Toplam 40 Gassal Kadrosunun; 37 tanesi 5. derece, 3 tanesi ise 7. derece kadrolara ataması yapılacaktır.) kadrolarının ilan edilmesine ve aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

1. Başvurular, 30/01/2008–12/02/2008 tarihleri arasında http://personel.saglik.gov.tr veya http://www.saglik.gov.tr sayfalarında yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.

2. Aday memurlar, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin B ve C bentlerine göre ve diğer Kanunlara tabi sözleşmeli olarak istihdam edilenler ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin II Sayılı cetvelinde belirtilen personel, Kurumlararası Naklen Atama için müracaatta bulunamayacaktır. Bu personel başvuru formu çıktısını gönderse de kuraya alınmayacaktır.

3. 2007 yılı Şubat ayı Kurumlararası Naklen Atama ve 2007 yılı Eylül ayı Kurumlararası Naklen Atama Kurasına müracaat etmiş olup da yapılan kura sonucu atanmaya hak kazanmış olanlar 2008 yılı Şubat ayı Kurumlararası Naklen Atama Kurasına müracaat edemeyeceklerdir.

4. Bakanlığımızın internet sayfasında Kurumlararası Naklen Atama Kurasına tabi olan unvan ve branşlar, il ve hizmet birimi itibariyle ilan edilmiş olup, müracaatlar bu doğrultuda yapılacaktır. Memur kadrosuna; Genel İdari Hizmetler Sınıfından Şoför kadrosunda çalışanlar hariç en az lise mezunu olup Genel İdari Hizmetler Sınıfında herhangi bir kadroda çalışanlar müracaat edebilirler. Ayrıca Şoför kadrosuna müracaat edecek olanlar da en az lise mezunu ve en az 5 yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olacaktır. Gassal Kadrosuna; halen Gassal, İmam ve İmam Hatip kadrosunda görev yapanlar ile daha önce Gassal, İmam veya İmam Hatip kadro unvanında görev yapmış olanlar müracaat edebilirler. (Açılan Toplam 40 Gassal Kadrosunun; 37 tanesi 5. derece, 3 tanesi ise 7. derece kadrolara ataması yapılacaktır.)

5. Sağlık Hizmetleri Sınıfı kadrolarına müracaat edenlerin, atanmak istedikleri unvanda halen çalışıyor olması veya daha önce çalışmış olması, atanacağı unvan ve branşa uygun diplomaya haiz olması ve hizmet süresi bakımından ilan edilen kadroya atanabilecek durumda olmaları gerekmektedir.

6. Tarım Bakanlığı Laborant Meslek Lisesi, Kimya Meslek Lisesi ve diğer Meslek Liselerinin Kimya Bölümü, Fen Edebiyat ve Fen Fakülteleri Kimya bölümü mezunları Sağlık Hizmetleri Sınıfı için açılan Kurumlararası Naklen Atama Kurasına müracaat edemeyeceklerdir.

7. Laborant, Sağlık Teknisyeni ve Sağlık Teknikeri unvanında görev yapanlar ilan edilen Sağlık Memuru unvanlarının kendi branşlarıyla ilgili olan bölümünü tercih edebileceklerdir.

8. Müracaatta bulunmak isteyenler öncelikle Personel Bilgi Sisteminden şahsi bilgilerini beyan ederek sisteme kayıt olacaklar ve başvurularını bu bilgiler üzerinden yapacaklardır. 15/02/2008 tarihi mesai bitimine kadar Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesine başvuru formları ve gerekli belgeleri ulaşmayanların müracaatları işleme alınmayacak ve PBS"deki başvuruları geçersiz sayılacaktır.

9. Müracaat edenler, PBS üzerinden başvuruları kesinleştikten sonra başvuru formunun çıktısını kendileri imzalayacak, amirine veya notere tasdik ettirecek ve imzalı çıktının bir nüshasına uzman tabipler noter tasdikli uzmanlık belgesi örneğini diğer unvanda olanlar ise noter tasdikli diploma örneği veya noter tasdikli geçici mezuniyet belgesini ve halen görev yaptığı kurumdan alacağı tüm hizmetlerini gösterir onaylı hizmet belgesini ekleyerek “Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Sıhhıye /Ankara” adresine APS veya kargo ile göndereceklerdir. Adi posta veya elden gönderim usulü kullanılmayacaktır. Ayrıca belgeleri eksik olanlar, belirtilen süre içinde başvurmayanlar, yanlış müracaatta bulunanlar, başvuru sahibi tarafından imzalanmayan, noter ya da amirine tasdik ettirilmeyen başvuru formları geçersiz sayılacaktır.

10. Başvuruda bulunacaklar, tercih kodları ile birlikte tercih edecekleri yerleri de belirtmek suretiyle tercihte bulunacaklardır. Bu şekilde tercih yapmayanların müracaatları geçersiz sayılacaktır.

11. Söz konusu kadrolara naklen atanmak için usulüne uygun olarak müracaat edip, müracaatları uygun görülenlerin kuraları, Bakanlığımız tarafından herkesin katılımına açık olarak bilgisayar ortamında noter marifetiyle yaptırılacaktır.

12. Fizyoterapist, Eczacı, Diyetisyen, Diş Tabibi, Psikolog, Sosyal Çalışmacı ve Çocuk Gelişimcisi unvanları için il bazında yerleştirme yapılacak olup yerleşenlerin atamaları Bakanlığımız tarafından birim bazında yapılacaktır.

13. Şoför unvanına müracaat edip kura sonrası yerleştirmesi yapılanların, kura tarihinden en fazla (3) ay önce tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış “Ambulans şoförlüğü yapmasında sakınca bulunmadığına dair” ibaresini içeren “Sağlık Kurulu Raporu”nu yerleştirme işleminden en geç 15 gün sonra muvafakat talebinde bulunulmak üzere, kura sonucu yerleştirildikleri İl Sağlık Müdürlüklerine vermeleri gerekmektedir.

14. Kurumlararası Naklen Atama Kurasına müracaat edenlerin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu"nun ilgili hükümleri gereğince Bakanlığımızda münhal bulunan kadrolara atanabilecek durumda olmaları gerekmektedir.

15. Müracaatlar, Şubat ayı içerisinde Kura komisyonu tarafından incelenecek olup, belgeleri eksik olanlarla yukarıda belirtilen şartları taşımadığı halde müracaatta bulunanların talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

16. Yukarıdaki usule göre, Bakanlığımıza naklen geçeceklerden şoför unvanına atananlar 2 yıl, şoför dışındaki unvanlara atanacaklar ise, bir yıl boyunca mazeret tayinleri hariç olmak üzere atanma talebinde bulunamayacaklardır. Ancak, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfına atananların Bakanlık Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 19, 20, 21 ve 26 ncı maddeleri kapsamındaki nakil talepleri bu kısıtlamanın dışındadır.

17. Bakanlığımıza şoför ünvanında atanacaklar 2 yıl boyunca Ambulans şoförlüğü dışında başka bir görevde istihdam edilmeyeceklerdir.

18. Kura işlemi herkese açık olarak 29 Şubat 2008 tarihinde, yer
YORUMLAR
memlekette torpilin veya dayın varsa işin yaş yoksa iş nerde
cixxmuti
bu TÜRKİYE de çoğu insan işini yapmıyor hep torpille yada tanıdık vasıtasıyla ama o kadar okuan insanlar ne olacak adalet filan yok bu memlekette ben böyle adalet başındakilere biz ne nasıl yaşıyorsak ne durumdaysak allah ta onlara yaşatır hatta dahada beteri
07 Eylül 2009 Pazartesi 16:41
kimya mesleğin çektikleri
tuncay akdemir
biz kimya meslekler ne olacağız staja gelince hastanelerde görüyoruz .sağlık işine neden giremiyoruz sesimizi duyun artık işsiz kalıyoruz iş yok
17 Ocak 2009 Cumartesi 20:16
adalet bakanlığıda adalet dağıtmıyorsa
:(
Ben 17,05,2008 tarihinde burdurda adalet bakanlığının düzenlediği zabıt katipliği sınavuna katıldım 4 kişi alınacak 44 kişi mülakata tabi tutuldu ama ben 240 kelimelik metni bitirmiş olduğum halde mülakata tabi tutulmadım 90 kelime yazamama durumum imkansız biz böyle 3 kişiyiz durumdan haberdar olan bize bir açıklama yapılmadı mülakata çağrılanlar da geçemiceklerini düşünüyorlardı nasıl bir eleme şekli seçtiler bilmiyorum ama kesinlikle adalet içermiyor süre de kesinlikle 3 dakikadan fazlaydı
20 Mayıs 2008 Salı 09:20
FOTO GALERİ
DÜNDEN KALANLAR
DOLAR
2,5925
EURO
2,8585
ALTIN
100,573
IMKB
80.549
Gazete Başlıkları